Mom`s square!

Moms square

Happy December!

Been a while since my last post (and pattern) but been quite busy days. Hubby is at work, his trip home is delayed. But luckily we can pick him up on Saturday. Joy! Its the first Christmas eve we celebrate together in two years. And I really look forward to that. The best part about Christmas, is that we all can sit down and spend time togehter. Talk to old friends (and family) that has moved away and returns home to spend time with their family.

Will also write this post in Norwegian. Same text as here. Will also write the pattern up like i did the Joy coaster.I wanted to write up this pattern like this. Because when I startetd out crocheting, I searched online for tutorials like this. Its not always easy to know what to do if you don`t have anyone close to ask. and i remember how frustrated I got, when i got stuck. So I have tried to take lots of pictures. So its easier to compare with the piece in your hand!

The reason this square was made; a friend of mine asked if I could help her with a special gift for her mum. She had a small vision, but it didn`t work so well with the yarn we picked out. So I asked her if I could make something up. Lucily she said yes!

So this is dedicated to all the wonderful mums out there. My mum, my hubbys mum, my friends mum and you dear Laurie (You are such a star my friend!).

So I named it “Mom`s square”

Velkommen Desember!

Er en stund siden siste innlegg (og mønster), men har vært travle dager. Mannen min er på jobb og turen hjem er forsinket. Men heldigvis får vi hente han på lørdag. Gleder oss masse til det! Dette er to år siden sist vi feire julaften sammen. Så det ser jeg virkelig fram til. Noe av det beste med julen er at man kan sette seg ned sammen. Treffe familie og venner som man ikke ser så ofte. Bare det å få tid sammen, i en ellers så travel hverdag. 

Jeg valgte og lage en detaljert bilde beskrivelse av denne ruten. Når jeg først begynnte og hekle, lette jeg mye på nett etter slike beskrivelser. Og hvor frustrert jeg ble når jeg stod fast i et mønster med kun tekst. Så det er nok litt mye bilder. Men da er det litt lettere og sammenligne med ditt eget arbeid som du sitter med i hendene. 

Grunnen til at denne ruten ble til, var at en veninne spurte om jeg kunne hjelpe henne med og lage en spesiell gave til hennes mor. Hun hadde et spesiellt ønske, men det passet ikke så bra med det garnet hun hadde kjøpt. Så jeg spurte om jeg fikk lov til og prøve noe nytt! Heldigvis sa hun ja! 

Så denne er dedikert til alle mødre der ute! Min mor, svigermor, Elin og Laurie .

Derfor kalte jeg den “Mors rute”!

I used Drops Safran and a 3 mm hook. The colors I used was 01, 18, 26, 50, 52 For every round. Cut and fasten yarn.

Jeg har brukt Drops Safran og en 3mm heklenål. Fargene: 01,18, 26, 50 og 52. For hver runde. Klipp og fest garnet.

Abbrewiations (US)                                           Forkortelser

Ch – Chain                                                           Lm – luftmaske  

ss- slip stitch                                                         kj- kjedemaske

sc – single crochet                                                 Fm- Fastmaske  

hdc- half double crochet                                     hls-halvstav

dc- double crochet                                             st-stav

4dcc– dc cluster                                               4stg  – stavgruppe

tc- triple crochet                                                   ds-dobbelt stav

Pop Corn                                                              Pop Corn

Bobble stitch                                                        Bobble maske

FullSizeRender (8)

Ch 6 and form to a ring with a ss in your first ch. Ch 1

6 lm og fest med en kj i den 1 lm for og lage en ring. Lag så en lm

FullSizeRender (11)

Sc 12 into ring. Fasten with  ss. (12 sc)

12 fm i ringen. Fest med en kj. (12 fm)

FullSizeRender (10)

Ch 3

3lm

FullSizeRender (12)

*Hdc in the next stitch, ch 1 * Continue ** round out.

*Hls i neste maske, 1lm* Fortsett ** runden ut.

FullSizeRender (25)

12 hdc with a ch 1 space between.

12 hls med 1 lm maske mellom.

FullSizeRender (27)

In any ch space, fasten yarn with a ss and chain 2. This is the start on your first 4dcc. If you dont know this stitch, press the link in the abbrewiations. 🙂

I valgfritt lm rom, fest garnet med en kj og lag to lm. Dette er starten på den første 4sgr. Om du ikke har heklet denne masken før, så er det bare og trykke på linken i forkortelser. 

FullSizeRender (29)

It will look like this. Ch 2 and make 4dcc in every ch space( ch 2 between every 4dcc). Fasten with a ss in the top og your first cluster.

Slik vil det se ut. Lag 2 lm. Forsett i hver lm rom og lag en 4stg (2 lm mellom hver). Fest i toppen av den første 4stg med en kj.

FullSizeRender (5)

Like this! 🙂

Slik! 🙂

FullSizeRender (6)

Time for the Pop Corn stitch. In any ch space, fasten yarn with a ss and ch 3 (first dc).

Tid for Pop Corn masken. I valgfritt lm rom, fest garnet med en kj og lag 3 lm (første stav)

FullSizeRender (7)

Make 4 more d in the same ch space.

Lag 4 staver til i samme lm rom.

FullSizeRender (13)

Make a loop on your last stitch. Pull out hook and insert the hook trough the third ch in your first dc (its just the first one that can be tricky. Its easier with the next ones!)

Lag en løkke i den siste staven (så rakner det ikke så lett når du skal lage masken). Ta ut nåla og stikk den gjennom den 3. lm i den første staven (det er den første masken som kan være litt vrien, det blir enklere når du skal til på de neste).

FullSizeRender (14)

Insert you hook trough the loop and tigthen (so you dont get a wobbely pop corn).

Stikk nåla inn i løkken og stram den (slik du får den fast og fin).

FullSizeRender (16)

Pull yarn trough both loops (i turned it s you can see how the back side looks).

Dra garnet gjennom begge løkkene (snudde den slik dere kan se baksiden).

FullSizeRender (17)

Ch 1 and make 5 more dc in same ch space.

1lm og 5 staver til i samme lm rom.

FullSizeRender (18)

Repeat. Two Pop Corns with a ch 1 space between (you are doing great!). Ch1

Gjenta. To Pop Corn i det samme lm rommet (dette går kjempebra!). 1lm

FullSizeRender (19)

Voila. 24 Pop Corns (2 in each chain space) with a ch 1 between. Fasten yarn with a ss in the top of your first pop corn.

Voila! 24 Pop Corn masker (2 i hvert lm rom.)med en lm i mellom.Fest garnet med en kj i toppen av den første Pop corn masken din. 

IMG_9623

In any ch space. Fasten yarn with a ss and Ch 3 (first dc).

I valgfri lm mellomrom. Fest garnet med en kj og lag 3lm (første stav).

IMG_9624

In same ch space. Make one more dc. Ch 1. In next ch space *2 dc, ch* Continue ** round ut.

I samme lm rom, lag en til stav. Lag en lm. I neste lm mellomrom *2st, 1lm* Fortsett ** runden ut.

IMG_9625

Fasten yarn with a ss in the top of your first 3ch .

Fest garnet med en kj i toppen v den 3lm du startet runden  med. 

FullSizeRender (32)

For the next round you need to flip the circle. So you will hold you work the “wrong side up” this round. In any ch space, fasten yarn with a ss and ch 1. Make one sc.

I den neste runden må du snu sirkelen. Du skal hekle videre fra baksiden. Fest garnet i hvilket som helst lm mellomrom og lag en lm. Lag deretter en fm. 

FullSizeRender (37)

Looks lot like the 4dcc right? But you need 5 dc (without pulling trough the last time). You should have 6 loops on your hook.

Ser veldig likt ut som den 4stg du lagde tidligere ikke sant? Eneste er at du må ha 5 staver (uten at den siste runden er trukket igjennom). Tilsammen skal du ha 6 løkker på nåla. 

FullSizeRender (20)

Pull yarn trough all loops.

Trekk garnet gjennom alle løkkene.

FullSizeRender (21)

Ch1 and make 1 sc in same space. Ch 1

Lag en lm og så en fm i samme lm rom. Lag 1lm

FullSizeRender (22)

Sc in next ch space.

Fm i neste lm mellomrom.

FullSizeRender (23)

Make another bobble. Repeat the bubbles in every ch space. 24 bobbles with a ch 1 space between. Fasten with a ss in your first sc.

Lag en bobble til.Gjenta bobblene i hvert lm mellomrom. 24 bobbler med 1lm imellom. Fest garnet med en kj i den første fm i starten på runden.

FullSizeRender (38)

24 bubbles with a ch 1 space between.

24 bobler med 1 lm i mellom.

FullSizeRender (39)

When you flip it over again. Yay. 24 fun bobbles!

Når du snur det tilbake. Jippi! 24 gøyale bobler.!

FullSizeRender (41)

In any ch space, fasten yarn with a ss and ch3 (first dc). Make 2 more dc in the same ch space. Ch1. In next ch space *3 dc ,ch1* Repeat ** round out. Fasten yarn with a ss in the top of the ch 3 you started out with.

I valgfritt lm mellomrom, fest garnet med en kj. lag to staver til i samme lm rom. Så en lm. I neste lm rom *3 st, 1lm* Gjenta ** runden ut. Fest med en kj i toppen av den 3lm som du startet runden med.

FullSizeRender (42)

Nearly there. Its just to “frame it” left.. I have made a picture with explenations on where to put the stitches.

Nesten ferdig. Kun “rammen” igjen. Har lagd et bilde som viser hvor du skal ha de ulike maskene.

IMG_9706 (1)IMG_9704

Like this!

Slik!

IMG_9703

Voila! Your finished square!

Voila! Din ferdige rute!

If you make these and post them on your instagram account. Please use the #maritparit. Would love to see them!

Hope your day is wonderful and good luck on your squares! If you have any questions abouth this pattern, feel free to ask.

Hugs, Marit!

Om du lager denne ruten og poster den på instagram. Bruk gjerne #maritparit. Hade vært hyggelig og se rutene deres! Håper dere har en flott dag og lykke til med rutene. Er der noen spørsmål vær ikke redd for og spør. 

Goklem, Marit!

Advertisement

11 thoughts on “Mom`s square!

  1. Gorgeous square and I love the story behind it! We’re all indebted to our moms, aren’t we? Thanks so much for sharing the lovely pattern with us and for taking the time to write this perfect tutorial, sweet Marit! You’re the best! Love, Marianne xx

  2. Hello Marit,
    What a beautiful square and lovely use of colours! Your tutorial is fabulous, I know that it has been time and energy consuming! But I am sure many crocheters will be happy with it and love to make your square!
    Thanks for sharing, you deserve a big hug:)

  3. another fantastic tutorial, dear Marit. So kind of you again. I hope your time together on Christmas Eve and the actual day is as wonderful as you hope it will be. Hurry up and come home, Hubby. hehehehe! Lu x

  4. Do you have a tutorial for how gou joined the squares together? I love the look of uou you put them together into the blanket!

  5. Thank you thank you thank you, for taking the time to give such detailed guidelines! I’m a beginner and you’re right there are so few tutorials that speak in detail to beginners. Your blanky looks lovely too! Love the colors!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s